AUMŽinybės malda

AUMŽinybės malda

Teigiama, kad garsu Oum Dievas kūrė aumžiną Visatą. Manoma, kad garsu A(ukštyn) išreiškiama pradžia, garsu Ž(emyn) išreiškiama pabaiga. Nuo pradžios iki pabaigos tai amžinybė vykstanti amžinai a(m)žtuoneto pavidalu. Ažtuoneto pavidalo, pradžios ir pabaigos tėkmės, susikirtime garsas M(eilė). Meilė (pa)virstanti Laime. Aš tai a(u)mžinas, tai Až, tai Amž tai Aumž. Pradžią globoja dievybė Aukštėjas. Pabaigą globoja dievybė Žemyna.

Dvasiniai renginiai visuomenėje

Dvasiniai renginiai visuomenėje

Pateikiamas vaizdas kaip žmogus dvasinių renginių dėka galėtų ugdyti asmenybę tapdamas asmeniu. Dvasiniai renginiai turėtų kreipti žmones sąmoningumo didėjimo kryptimi. Asmenų visuma sudaro Visuomenę. Krivio žinyčioje asmuo gaudamas išmanymą apie protėvių pasaulėjautą, kartu su kitais  asmenimis kuria visuomenės ir valstybės pagrindą, dėl ko randasi Lietuvos Kunigaikštystė: Krivis – slaptas asmuo visuomenėje, tarpininkas tarp visuomenės ir šventybės. Krivis, krivaičiai ir ramovės sudaro Žinyčią. Asmuo – sąmoningas žmogus. Asmenų visuma sudaro Visuomenę. Kunigas – viešas asmuo visuomenėje, valstybės viršaičių viršaitis. Kunigas, kunigaikščiai ir visuomenė sudaro Kunigaikštystę, kaip dvasinį valstybinį darinį. Valstybė – tai…

Niekas nieko neprivalo…

Niekas nieko neprivalo…

…liaukis kurti lūkesčius. Suprask, kad niekas nieko neprivalo ir tavo gyvenimas sužydės. Niekas. Nieko. Neprivalo. Taip, paprastai. Paleisk miražą apie tai, koks tu esi svarbus ir reikšmingas tiems, su kuriais susitinki. Niekas neprivalo tavęs mylėti, dovanoti tau dovanas, draugauti su tavimi ir elgtis sąžiningai ar nesavanaudiškai. Niekas neprivalo būti ištikimas tau, nes tu esi kažkam ištikimas. Niekas neprivalo tavęs užstoti ir palaikyti, kai tau sunku. Niekas neprivalo tavęs užjausti ir guosti. Klausytis tavo graudžių istorijų ar juoktis iš tavo pasakojimų. Niekas neprivalo užpildyti tavo tuštumos ir nemokėjimo gyventi be kitų….

Karminės Zodiako ženklų užduotys

Karminės Zodiako ženklų užduotys

Vienoje išmintingoje filosofinėje istorijoje kalbama apie tai, kad prieš pasiųsdamas savo 12 vaikų (12 Zodiako ženklų) į Žemę, Dievas kiekvienam jų suteikė tam tikrą gebėjimą, kurio jie turėjo išmokyti žmones. Vaikai išėjo, kupini ryžto realizuoti tai, ką Dievas liepė. Tačiau pradėję tai daryti suprato, kaip sunku išpildyti jiems duotus pavedimus. Kada Zodiako ženklai susirūpinę sugrįžo pas Dievą,šis pasakė: “Kiekvienas jūsų turbūt mano, kad kitų dovanos yra geresnės? Todėl aš leidžiu jums keistis”.Tad ir žmogus, gimęs po tam tikru Zodiako ženklu, atėjęs į gyvenimą prisiima tam tikras užduotis, kurios kituose įsikūnijimuose kinta…

Kaip sugrąžinti gyvybę rutina virtusiems santykiams?

Kaip sugrąžinti gyvybę rutina virtusiems santykiams?

Meilė kaip upelis – kuo daugiau užtvarų jame pristatome, tuo greičiau jis virsta pelke. Kas nužudo mūsų meilę ir paverčia ją rutina, rašėme anksčiau. Pasistenkime panaikinti tai sukėlusias priežastis ir žvilgterėkime, kas suteikia jai gyvybės. Beje, klystate, jei manote, kad išsaugoti meilę – tai jausti vienas kitam tą patį, ką jautėtė santykių pradžioje. „Meilė yra procesas, – sako emocinio ir dvasinio intelekto lavinimo specialistasRimvydas Židžiūnas. – Ji kinta, vystosi, banguoja, auga arba miršta. Juk mes keičiamės, ir mūsų jausmai keičiasi kartu su mumis. Jei po 20 metų pabundate lygiai su…

Teta būsena. Kas tai? Kokia jos nauda?

Teta būsena. Kas tai? Kokia jos nauda?

Žmonių smegenys generuoja penkių skirtingų dažnių bangas: alfa, beta, gama, delta ir teta. Šios įvairių dažnių bangos smegenyse yra generuojamos be perstojo. Jos veikia viską, ką darote ir ką sakote. Tam tikru metu dominuoja tam tikras dažnis. Teta būse yra labai gilaus atsipalaidavimo būsena. Į ją žmogus panyra hipnozės seanso metu. Teta smegenų dažnis yra 4-7 Hz. Vienuoliai ištisas valandas medituoja, norėdami pasiekti šios būsenos, nes ji leidžia patirti absoliučią ramybę. Teta bangas galima laikyti pasąmonės bangomis. Jos valdo tą mūsų psichikos dalį, kuri yra tarp sąmonės ir pasąmonės. Jose…

12 dienų nuo gimtadienio- veiksmingas metodas koreguoti ateitį

12 dienų nuo gimtadienio- veiksmingas metodas koreguoti ateitį

Gimimo diena – tai žmogaus asmeniniai Naujieji metai, naujas gyvenimo etapas. Būtent šiuo atveju ir galioja posakis: „Kaip sutiksi Naujuosius metus, tokie jie ir bus“. Tačiau svarbu yra tinkamai praleisti ne tik gimtadienio dieną, tačiau ir dar dvylika dienų nuo jos. Astrologiniu požiūriu, tikrasis žmogaus gimtadienis prasideda tuomet, kai Saulė grįžta į tą patį laipsnį, kuriame buvo gimimo momentu, tačiau reikėtų turėti omenyje, jog į savo pradinę padėtį, kurioje ji buvo žmogui gimstant, Saulė nebūtinai grįš tuo pačiu laiku, kaip nurodyta asmeniniame horoskope. Tarkime, žmogus gimė gegužės 3 dieną 22.30…

Astrologija ir vaikų auklėjimas

Astrologija ir vaikų auklėjimas

Iki 5-7 vaiko gyvenimo metų pasireiškia pagrindiniai žmogaus charakterio ir intelekto bruožai. Tokio amžiaus vaikas visiškai priklauso nuo savo tėvų. Netinkamas vaiko auklėjimas ir net auklėjimo stoka gali turėti nepataisomų pasėkmių. Jei tėvai iki septintųjų vaiko metų neatliks savo pareigos auklėjime, ateityje reiks didelės mokytojų ir psichologų pagalbos. Ajurveda siūlo 12 vaiko auklėjimo raktų, kuriuos gali naudoti kiekviena šeima. Kad konkrečiam vaikui būtų tinkamai parinktas raktas, būtina sužinoti jo pirmąją planetą nuo Avino ženklo (gimimo metu). Čia jums padės astrologas ar kompiuterinė astrologinė programa. Astrologijoje egzistuoja “gyvenimo taško” sąvoka. Šis…

Santykių paslaptys

Santykių paslaptys

  Iš pradžių atsiranda trauka. Tave kažkas traukia… bet, jei labai lengvai gauni tą, kuris tave traukia, žavesys dingsta – labai greit tai įvyksta. Tačiau, jei tą, kuris tave traukia pavyksta gauti sunkiai, tada išsivysto meilė jam. Ar tai patyrėte? Ar pastebėjote tai? Tu įsimylėjęs! Kas tada vyksta? Po kiek laiko prasideda muilo opera! Taip yra todėl, kad kai kažką myli, tu atsiduodi… o vėliau šiuose santykiuose pradedi reikalauti. Tada, kai pradedi reikalauti, meilė sumažėja. Visas jaudulys, džiaugsmas – viskas – atrodo silpsta. Taigi, tada sakai: ,, Oi! Aš suklydau!”…