APIE

hapierSaityno svetainės dvasiniai-renginiai.lt vidėja kilo naujųjų 2016 metų rytą svarstant, kokiu būdu galima padėti žmonėms tobulėti kūrybine ir dvasine prasmėmis. Taip bemąstant staiga radosi mintis – renginių kalendorius!  Vidėja nedrąsiai plėtojosi mūsų mintyse, kol pagaliau išdrįsome pajudėti ir imtis įgyvendinti ją kaip svetainę saityne._


Misija – sukurti erdvę, skirtą skelbti pranešimus apie visų dvasingumą Lietuvoje plėtojančių asmenų, įstaigų, mokyklų renginius.

Vizija – kiekvienas norintis užsiimti saviugda žmogus gali vienoje vietoje rasti pranešimus apie jam priimtinus dvasinius renginius vyksiančius Lietuvoje.

Vertybės:

Esame už tai, kad šioje svetainėje skelbiamais renginiais būtų skleidžiama šviesa, meilė ir dora.

Dvasią suprantame plačiąja prasme, – Dvasia reiškiasi tiek Danguje, tiek gyvojoje, tiek negyvojoje Gamtos esatyje.

Manome, kad žmogaus dvasingumas plėtojamas per jo siekį pažinti savo sielą, pasąmonę kūrybos ir gilesnių žinių dėka bei ugdant savo pajautą suvokti Dievą.