Dvasiniai renginiai visuomenėje

Pateikiamas vaizdas kaip žmogus dvasinių renginių dėka galėtų ugdyti asmenybę tapdamas asmeniu. Dvasiniai renginiai turėtų kreipti žmones sąmoningumo didėjimo kryptimi. Asmenų visuma sudaro Visuomenę.

Krivio žinyčioje asmuo gaudamas išmanymą apie protėvių pasaulėjautą, kartu su kitais  asmenimis kuria visuomenės ir valstybės pagrindą, dėl ko randasi Lietuvos Kunigaikštystė:

  1. Krivis – slaptas asmuo visuomenėje, tarpininkas tarp visuomenės ir šventybės. Krivis, krivaičiai ir ramovės sudaro Žinyčią.
  2. Asmuo – sąmoningas žmogus. Asmenų visuma sudaro Visuomenę.
  3. Kunigas – viešas asmuo visuomenėje, valstybės viršaičių viršaitis. Kunigas, kunigaikščiai ir visuomenė sudaro Kunigaikštystę, kaip dvasinį valstybinį darinį.

veiksmas_v2

Valstybė – tai besistiebiančių valių visuma (Valybė). Lavinimąsi esant valiai, valia randasi lavinantis. Kitaip sakant, – valios dėka randasi valstybė, siekiama bendruovaldos.

Kunigaikštystę suvokiame kaip bendruovaldą. Tai valdymo būdas, kai kapos teisės būdu išrinktieji piliečiai (kunigaikščiai) dalyvauja valstybės reikalų sprendime tuo pačiu esant vyriausiajam paskirtajam viršaičiui (kunigui) valstybėje.

Šaltinis: Teivas