AUMŽinybės malda

AUMŽinybės malda

Teigiama, kad garsu Oum Dievas kūrė aumžiną Visatą. Manoma, kad garsu A(ukštyn) išreiškiama pradžia, garsu Ž(emyn) išreiškiama pabaiga. Nuo pradžios iki pabaigos tai amžinybė vykstanti amžinai a(m)žtuoneto pavidalu. Ažtuoneto pavidalo, pradžios ir pabaigos tėkmės, susikirtime garsas M(eilė). Meilė (pa)virstanti Laime. Aš tai a(u)mžinas, tai Až, tai Amž tai Aumž. Pradžią globoja dievybė Aukštėjas. Pabaigą globoja dievybė Žemyna.

Dvasiniai renginiai visuomenėje

Dvasiniai renginiai visuomenėje

Pateikiamas vaizdas kaip žmogus dvasinių renginių dėka galėtų ugdyti asmenybę tapdamas asmeniu. Dvasiniai renginiai turėtų kreipti žmones sąmoningumo didėjimo kryptimi. Asmenų visuma sudaro Visuomenę. Krivio žinyčioje asmuo gaudamas išmanymą apie protėvių pasaulėjautą, kartu su kitais  asmenimis kuria visuomenės ir valstybės pagrindą, dėl ko randasi Lietuvos Kunigaikštystė: Krivis – slaptas asmuo visuomenėje, tarpininkas tarp visuomenės ir šventybės. Krivis, krivaičiai ir ramovės sudaro Žinyčią. Asmuo – sąmoningas žmogus. Asmenų visuma sudaro Visuomenę. Kunigas – viešas asmuo visuomenėje, valstybės viršaičių viršaitis. Kunigas, kunigaikščiai ir visuomenė sudaro Kunigaikštystę, kaip dvasinį valstybinį darinį. Valstybė – tai…

Niekas nieko neprivalo…

Niekas nieko neprivalo…

…liaukis kurti lūkesčius. Suprask, kad niekas nieko neprivalo ir tavo gyvenimas sužydės. Niekas. Nieko. Neprivalo. Taip, paprastai. Paleisk miražą apie tai, koks tu esi svarbus ir reikšmingas tiems, su kuriais susitinki. Niekas neprivalo tavęs mylėti, dovanoti tau dovanas, draugauti su tavimi ir elgtis sąžiningai ar nesavanaudiškai. Niekas neprivalo būti ištikimas tau, nes tu esi kažkam ištikimas. Niekas neprivalo tavęs užstoti ir palaikyti, kai tau sunku. Niekas neprivalo tavęs užjausti ir guosti. Klausytis tavo graudžių istorijų ar juoktis iš tavo pasakojimų. Niekas neprivalo užpildyti tavo tuštumos ir nemokėjimo gyventi be kitų….

Gajatri mantra

Gajatri mantra

Tegul kiekvienas mūsų žodis būna mantra ir kiekvienas žingsnis – Dievo garbinimas! Mantra yra tai, kas skatina ir padeda protui tyrinėti. Skiemuo „man” žymi tyrinėjimo procesą, o „tra” reiškia gebėjimą pereiti, persikelti, išsilaisvinti, išsigelbėti. Trumpai tariant, mantra yra tai, kas gelbsti, protui į ją koncentruojantis. Kitaip sakant, mantros yra skiemenys, žodžiai, frazės ir eilės, kurios, kartojamos su rožiniu ar medituojant, pakels žmogų į aukštesnį sąmonės lygmenį. Mantra sujungia fizinį ir dieviškąjį pasaulius, ji duoda žmogui, kad jis atrastų dvasinį kelią, vedantį į išsilaisvinimą (mokšą, arba Tiesos suvokimą). Tik įsigilinus į…