AUMŽinybės malda

Teigiama, kad garsu Oum Dievas kūrė aumžiną Visatą.

Manoma, kad garsu A(ukštyn) išreiškiama pradžia, garsu Ž(emyn) išreiškiama pabaiga. Nuo pradžios iki pabaigos tai amžinybė vykstanti amžinai a(m)žtuoneto pavidalu. Ažtuoneto pavidalo, pradžios ir pabaigos tėkmės, susikirtime garsas M(eilė). Meilė (pa)virstanti Laime.

Aš tai a(u)mžinas, tai Až, tai Amž tai Aumž.

Pradžią globoja dievybė Aukštėjas. Pabaigą globoja dievybė Žemyna.